Rachunek Rodzina 500+ jest przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych niepodlegających egzekucji świadczeń, zasiłków oraz innych kwot, wskazanych w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.

Na rachunek rodzinny mogą wpływać wyłącznie następujące świadczenia:

 • świadczenia z Programu "Rodzina 500+"
 • świadczenia rodzinne
 • dodatki rodzinne
 • dodatki pielęgnacyjne
 • dodatki porodowe
 • dodatki dla sierot zupełnych
 • zasiłki dla opiekunów
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • świadczenia integracyjne
 • świadczenie wychowawcze

Aby otworzyć rachunek rodzinny należy przedstawić zaświadczenie z jednostki, która wypłaca nam świadczenie lub zasiłek.

 • 0 zł za otwarcie rachunku rodzinnego
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wypłaty pieniędzy w oddziale
 • 0 zł za wydanie karty do konta rodzinnego

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dotyczy ona zmian przepisów dotyczących książeczek mieszkaniowych.

Informacja

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd