RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) to wygodna forma gromadzenia środków pieniężnych, które można wykorzystać w dowolnej chwili. Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów. Służy do gromadzenia środków pieniężnych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa.

Opłaty i prowizje za prowadzenie Rachunku płatnego na każde żądanie podane są w "Taryfie Opłat i Prowizji Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim".

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dotyczy ona zmian przepisów dotyczących książeczek mieszkaniowych.

Informacja

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
Our website is protected by DMC Firewall!