Rachunek bieżący dla osób prowadzących działalność gospodarczą służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną przez klienta działalnością. Rachunki rozliczeniowe umożliwiają w szczególności:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów w złotych, oferowanych przez Bank,
  • składanie stałych zleceń,
  • składanie poleceń zapłaty,
  • korzystanie z kart bankowych,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, (Internet Banking i SMS Banking, Home Banking - pozwalają 24h na dobę z dowolnego miejsca dokonywać rozliczeń i kontrolować stan środków),
  • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku bieżącego.

Opłaty i prowizje za prowadzenie KONTA FIRMOWEGO podane są w "Taryfie Opłat i Prowizji Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim".

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.pbsopolelubelskie.pl

 

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd