Rachunek bieżący dla osób prowadzących działalność gospodarczą służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną przez klienta działalnością. Rachunki rozliczeniowe umożliwiają w szczególności:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów w złotych, oferowanych przez Bank,
  • składanie stałych zleceń,
  • składanie poleceń zapłaty,
  • korzystanie z kart bankowych,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, (Internet Banking i SMS Banking, Home Banking - pozwalają 24h na dobę z dowolnego miejsca dokonywać rozliczeń i kontrolować stan środków),
  • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku bieżącego.

Opłaty i prowizje za prowadzenie KONTA FIRMOWEGO podane są w "Taryfie Opłat i Prowizji Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim".

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dotyczy ona zmian przepisów dotyczących książeczek mieszkaniowych.

Informacja

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
Our website is protected by DMC Firewall!