BLOKOWANIE DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO RACHUNKU PRZEZ KLIENTA:

  1. Telefoniczny kontakt klienta z Bankiem w godzinach pracy Banku
  2.  Wysłanie wiadomości SMS na numer +48601878693 o treści
    • BI#identyfikator, gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Bankingu. System zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu . W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.
    • BI#identyfikator#PESEL - gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Bankingu. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.
  3. Opcja w zakładce Ustawienia/Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Internet oraz SMS Banking. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu, używając przyciskuAktywuj wyświetlonym przy zablokowanej usłudze.

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dotyczy ona zmian przepisów dotyczących książeczek mieszkaniowych.

Informacja

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd