Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim specjalizuje się w przydzielaniu kredytów preferencyjnych z dopłatą  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  1. linia RR kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  2. linia Z kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
  3. linia PR kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
  4. linie K01/K02 odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Wyjaśnienie wszelkiego rodzaju wątpliwości oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych produktów kredytowych można uzyskać u pracowników działów kredytowych w naszych Oddziałach w Chodlu, Karczmiskach, Łaziskach i Opolu Lubelskim.

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dotyczy ona zmian przepisów dotyczących książeczek mieszkaniowych.

Informacja

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
Our website is protected by DMC Firewall!