Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim swoje funkcjonowanie rozpoczął z dniem 01.01.1999 r. Powstał on z połączenia 4 banków tj. BS Opole Lubelskie, BS Chodel, BS Karczmiska i BS Łaziska. Jest spółdzielnią wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000107197 prowadzonym przez Sąd - Wydział Gospodarczy w Lublinie. Działalność operacyjną prowadzi na terenie województwa lubelskiego. W strukturze banku działają cztery Oddziały: Chodel, Karczmiska, Łaziska i Opole Lubelskie. W fazie początkowej bank był zrzeszony w LBR Lublin obecnie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Bank działa w otoczeniu banków konkurencyjnych tj. PKO BP S.A., PEKAO S.A., Oddziału BGŻ, Banku Pocztowego oraz trzech spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych im. Stefczyka, Chmielnickiego i Unii Lubelskiej. Wszystkie wymienione banki są zlokalizowane w Opolu Lubelskim.

Bank zrzesza 3000 członków z pełnym udziałem. Wzrastająca konkurencja na lokalnym rynku wyznacza nam na co dzień sposób naszego funkcjonowania i dostosowywania się do kształtu naszej działalności. Klientami Banku w głównej mierze są mieszkańcy wsi oraz drobni przedsiębiorcy prowadzący usługi i handel zarówno w naszym mieście jak i na wsi.

Bank posiada strategiczne założenia działalności na lata 2016-2020. Realizując strategiczny cel swego działania przyjął dalsze umacnianie podstaw ekonomicznych działalności w celu zwiększenia bezpieczeństwa powierzonych nam środków oraz zmniejszania obszarów ryzyka. Następny cel to doskonalenie techniczne poprzez ciągłe weryfikowanie systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz stopniowe coraz szersze wdrażanie bankowości elektronicznej. Głównym zadaniem jakie określił sobie Bank jest wzmacnianie dotychczasowej pozycji rynkowej na rynku bankowym. W zakresie zrealizowania zadań nakreślonych w strategii Bank powinien stać się trwale rentowną i efektywną organizacją mogącą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym środowiska, w którym funkcjonuje.

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Dotyczy ona zmian przepisów dotyczących książeczek mieszkaniowych.

Informacja

ZMIANY W UWIERZYTELNIANIU TRANSAKCJI

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

W załączeniu instrukcja pokazująca jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

NADANIE PINU

PRZYKŁAD UWIERZYTELNIANIA

Copyright © 2017 PBS w Opolu Lubelskim.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!